خرید عایق الاستومری 09122576609

عایق لوله ای الاستومری

عایق لوله ای الاستومری

  • عایق الاستومری لوله ای ساده لینکران
  • عایق الاستومریک لوله ای
  • عایق های حرارتی و برودتی لوله ای
  • عایق الاستومری لوله ای ساده
  • قیمت عایق لوله ای الاستومری
  • لیست قیمت عایق لوله ای الاستومریک

عایق های الاستومری در دو نوع رولی و لوله ای جانور می‌باشند. نوع لوله ای این عایق ها برای تسریع در عایق کاری ساخت‌و‌ساز می‌گردد و در سایز ها و ضخامت های زیادی وجود داراست. ملاک آنالیز ما عایق الاستومری k-flex میباشد چون که‌این مارک در سایز ها و ضخامت های متنوعتری نسبت به مثال های دیگر وجود داراست.

عایق الاستومری لوله ای در سایزهایی ساخت میشود که تماماً قابل به کارگیری بر روی اشکال لوله هاست. لوله های فولادی، مسی، پنج لایه و سپید تماماً پایین پوشش دامنه کاربردی این نوع از عایق های الاستومری میباشد.
عایق لوله ای الاستومری

عایق الاستومریک لوله ای
عایق الاستومری لوله ای

اعتنا داشته باشید

عایق لوله ای الاستومری
عایق الاستومری لوله ای تا سایز ۴ اینچ یعنی ۱۱۴ میلیمتر ساخت و ساز می شود و برای فراتر از این سایز، می بایست به واحد سنجش سطح لوله از عایق های الاستومری رولی استفاده نمود. برای این عمل میتوانید از فرمول تحت به کار گیری فرمائید:

ارتفاع لوله (متر ارتفاع) × (۳.۱۴ × قطر لوله (متر ارتفاع)) = سطح لوله (متر مربع)

عایق الاستومری K-FLEX

بعضا از محصول ها پرفروش مارک K-Flex را می‌توانید در زیر ملاحظه کنید. شما میتوانید به مراجعه به ورقه خرید آنلاین علاوه بر اطلاع از ارزش تولیدها به طور آنلاین مال متبوع خویش را خریداری نمائید.

یک لینک و پیوند به طور دستی اضافه نمایید
عایق فوم رولی
عایق لوله ای الاستومری
K-Flex

ایق فوم لوله ای

K-Flex

چسب مایع الاستومری

K-Flex

عایق لوله ای الاستومری

نوار درزگیر فومی

K-Flex

نوار درزگیر آلومینیومی

ویژگی ها فنی عایق الاستومری لوله ای

این مشخصه های برای عایق الاستومری لوله K-Flex و نوع NBR آن می‌باشد.

عایق لوله ای الاستومری

مشخصه فنی مقدار استاندارد
محدوده دمای کاری تا C ْ۱۱۰+ EN 14706EN 14707
ضریب هدایت حرارتThermal conductivity λ W/(m*K) C  ْ۲۰C  ْ۰

ْC -30

ʎ=۰.۰۳۴ʎ=۰.۰۳۲

ʎ=۰.۰۲۹

EN 13787EN ISO 8497
خوردگی زیر عایق pH neutral (7±۰,۵)عدم خوردگی زیر عایق EN 13468
مقاومت در برابر نفوذ بخار آب µ=۷۰۰۰ EN 12086
واکنش در برابر آتش خود خاموش شونده و کند سوزکلاس Euroclass E EN 13501-1

این داده ها برای عایق های الاستومری NBR هست، امّا نوع EPDM این عایق ها اختلافات اندکی دارا هستند. ما در اینجا صرفا به ذکر ویژگی ها فنی نوع NBR آن بسنده می‌کنیم. شما می‌توانید به مراجعه به نوشته‌ی‌علمی “عایق های الاستومری epdm و nbr” داده ها کاملتر را مطالعه بفرمایید.

گونه های عایق الاستومری لوله ای

عمده مصرف این عایق ها به طور معمولی هست، یعنی فارغ از روکش های آلومینیومی و سوای داشتن هیچ سیرتکامل برشی (چاک) بر روی آن. ولی گهگاه نصابان عایق برای سرعت بخشیدن به عملیات نصب نوع چاکدار این عایق ها را خریداری می نمایند. نوع چاکدار عایق الاستومری لوله ای به طور چسبدار و معمولی می‌باشد. درصورت استعمال از نوع چاکدار چسبدار آن دیگر نیازی به به کارگیری از چسب مایع الاستومری وجود ندارد و سرعت نصب فراتر می رود. اما کارشناسان مجموعه بازرگانی نیک آراد استعمال از نوع چاکدار چسبدار را سفارش نمیکنند. چون علاوه بر این که هزینه مازاد است استحکام کمتری در مقایسه با عایق چسب کاری گردیده با چسب اختصاصی خواهد داشت.

استعمال از نوع روکش آلومینیومی عایق های الاستومری بستگی به دست اندرکاران متعددی داراست. برای مثال این وضعیت می شود به معیار دما، ترازو رطوبت، محل نصب و … اشاره نمود. که نیاز به ارزیابی های ظریف و اجمالی دارااست.

عایق الاستومری لوله ای بی آلایش

عایق الاستومری لوله ای چاکدار

عایق لوله ای الاستومری

عایق الاستومری لوله ای روکش آلومینیومی

جدول سایز و ضخامت های عایق الاستومری لوله ای

ضخامت های ۹ و ۱۳ و ۱۶ میلیمتر
این جداول مبتنی بر مارک K-Flex می‌باشد

سایز عایق متراژ هر کارتن
لوله های فولادی لوله مسی قطر داخلی عایق (میلیمتر) ۹ میلیمتر ۱۳ میلیمتر ۱۶ میلیمتر
۱/۴ ۶ ۳۵۲ ۱۵۰ ۱۲۰
۳/۸ ۹ ۲۶۶ ۱۳۰ ۱۱۰
۱/۲ ۱۲ ۲۳۴ ۱۱۰ ۱۰۰
۵/۸ ۱۶ ۱۹۲ ۹۲ ۸۸
۳/۴ ۱۸ ۱۶۶ ۸۸ ۷۸
۲۰ ۱۴۰ ۸۴ ۷۴
۱/۲ ۷/۸ ۲۲ ۱۳۶ ۸۴ ۷۴
۲۵ ۱۲۰ ۷۸ ۶۰
۳/۴ ۱۱/۸ ۲۸ ۹۸ ۷۲ ۶۰
۳۲ ۸۰ ۶۰ ۵۰
۱ ۱۳/۸ ۳۵ ۷۶ ۵۸ ۵۰
۴۰ ۶۰ ۴۸ ۴۰
۱۱/۴ ۱۵/۸ ۴۲ ۶۰ ۴۸ ۴۰
۲۱/۲ ۱۷/۸ ۴۸ ۵۰ ۴۰ ۳۰
۵۰ ۵۰ ۴۰ ۳۰
۲۱/۸ ۵۴ ۴۶ ۳۶ ۲۸
۲ ۶۰ ۴۶ ۳۲ ۲۴
۶۳ ۴۴ ۳۰ ۲۲
۲۵/۸ ۶۷ ۴۰ ۲۶ ۲۲
۲۱/۲ ۲۷/۸ ۷۶ ۴۰ ۲۶ ۲۲
۸۰ ۳۶ ۲۴ ۱۸
۳ ۸۹ ۳۶ ۲۴ ۱۸
۱۰۰ ۳۴ ۲۲ ۱۶
۴ ۱۱۴ ۳۲ ۲۰ ۱۴

سایز عایق متراژ هر جعبه

لوله های فولادی لوله مسی قطر داخلی عایق (میلیمتر) ۹ میلیمتر ۱۳ میلیمتر ۱۶ میلیمتر

سایز عایق متراژ هر کارتن
لوله های فولادی لوله مسی قطر داخلی عایق (میلیمتر) ۱۹ میلیمتر ۲۵ میلیمتر ۳۲ میلیمتر
۱/۴ ۶ ۱۰۰ ۶۴
۳/۸ ۹ ۹۸ ۵۸
۱/۲ ۱۲ ۸۸ ۵۴
۵/۸ ۱۶ ۷۸ ۵۲
۳/۴ ۱۸ ۶۶ ۵۰
۲۰ ۶۴ ۴۲ ۳۶
۱/۲ ۷/۸ ۲۲ ۶۴ ۴۲ ۳۲
۲۵ ۴۸ ۴۰ ۳۲
۳/۴ ۱۱/۸ ۲۸ ۴۸ ۴۰ ۲۴
۳۲ ۳۶ ۲۴ ۲۲
۱ ۱۳/۸ ۳۵ ۳۶ ۲۴ ۲۲
۴۰ ۳۲ ۲۲ ۱۶
۱۱/۴ ۱۵/۸ ۴۲ ۳۲ ۲۲ ۱۶
۱۱/۲ ۱۷/۸ ۴۸ ۲۴ ۱۸ ۱۴
۵۰ ۲۴ ۱۸ ۱۴
۲۱/۸ ۵۴ ۲۲ ۱۲ ۱۴
۲ ۶۰ ۲۲ ۱۲ ۱۰
۶۳ ۲۰ ۱۰ ۱۰
۲۵/۸ ۶۷ ۱۸ ۱۰ ۱۰
۲۱/۲ ۲۷/۸ ۷۶ ۱۸ ۱۰ ۸
۸۰ ۱۴ ۸ ۸
۳ ۸۹ ۱۴ ۸ ۸
۱۰۰ ۱۲ ۶ ۶
۴ ۱۱۴ ۱۲ ۶ ۶

جدول سایز و ضخامت های عایق الاستومری لوله ای

ضخامت های ۱۹ و ۲۵ و ۳۲ میلیمتر
این جداول مبنی بر مارک K-Flex می‌باشد

بسته بندی عایق الاستومری لوله ای

عایق های الاستومری لوله ای در جعبه های هایی به بعدها ۲۰۹۲×۳۷۸×۳۲۲ میلیمتر بسته بندی می شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *