خرید عایق الاستومری 09122576609

ساپورت و بست  لوله فاضلاب|قیمت ساپورت لوله فاضلاب

ساپورت و بست  لوله فاضلاب|قیمت ساپورت لوله فاضلاب

در مطالب قبلی به تعریف ساپورت و بست پرداختیم در این متن محصولات شرکت و خدمات معرفی میشوند.

برای داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ اﻳﻤن و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺮوﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﭘﻮرت گذاری ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ مناسبی انجام شود. اﺳﺘﻔﺎده از بست و ساپورت لوله مناسب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻫﻤﭽـﻮن اﻓـﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨـﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮو و ﻣﻤﺎن روي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ در ﻟﻮﻟﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻴﺮوﻫـﺎي ﺧـﺎرﺟﻲ ﻣﺜـﻞ ﺑـﺎد و زﻟﺰﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﺳﻮق داده ﺷﻮد در ﻫﻨﮕﺎم ﻃﺮاﺣﻲ ﻫﻤﻮاره ﻧﺤﻮه ی ﺳﺎﭘﻮرت گذاری ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﺪ ﻧﻈـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺳﺎﭘﻮرت ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻃﺮح ﮔﺮدﻧﺪ و بست لوله براساس کاربری تاسیسات به درستی انتخاب گردد.

ساپورت ها و بست ها

ساپورت و بست  لوله فاضلاب

ساپورت ها و بست های عرضه شده در این شرکت سیستمی پیش ساخته بوده،  برای نصب هرگونه سیستم تاسیسات اعم از زیر سقف، روی کف، روی دیوار، تونل های تاسیسات و .. قابل استفاده است، قطعاتی متنوع، استفاده برای انواع بارهای استاتیکی و دینامیکی هستند.

وضعیت حال سیستمهای ساپورتینگ در بخش تاسیسات نیاز به بازنگری دارند، و برای امر تغییر در نگرش جامعه مهندسین (مشاورین، پیمانکاران و کارفرمایان) می باشد.از لحاظ قیمتی نسبت به شیوه های سنتی کاملا مقرون به صرفه تر است.

ساپورت و بست  لوله فاضلاب

لوله کشی فاضلاب باید با استحکام کامل اجرا شود، دوام و بازدهی آن به این مرحله رابطه مستفیمی دارد.

قیمت ساپورت لوله فاضلاب

برای مهار کردن اتصالات فاضلابی باید از روش‌های اصولی مثل استفاده از بست های ثابت و غیر ثابت و همچنین ساپورتها ها استفاده کرد.ساپورت ها و بست ها باید به سقف نزدیک باشند. لوله‌های انشعاب فاضلاب را باید به مدت کوتاهی با بست نگه داشت تا از فرو رفتن جلوگیری کرد.

 

بست و ساپورت لوله مورد نیاز در تاسیسات
در تاسیسات برای اجرای لوله کشی لازم است لوله ها در هر مسیری که عبور می کنند. ( در داخل کانال آدم رو ، خزنده رو ، ترنج در زیر زمین محوطه داکت و یا به صورت آشکار و روکار ) در محل خود در حالت و موقعیت معین ثابت نگه داشته شوند. این عمل به وسیله تکیه گاه ها یا بست و ساپورت لوله ها انجام می گردد. که با استفاده از بست‌های عایق‌دار از تماس مستقیم فلز با فلز هنگام اتصال لوله به سازه ساپورت و انتقال لرزش و ایجاد سر و صدا، میتوان جلوگیری نمود

بست لوله چند منظوره
بست لوله دو پایه برای بارهای سنگین
بست لوله آتش نشانی کلویس
بست لوله اتش نشانی گلابی شکل
بست لوله کرپی
بست لوله بارهای سنگین تک پایه
بست لوله فاضلابی

معرفی شرکت تاسیسات گستر ایرانیان

از اهداف شرکت معرفی و عرضه مصالح نوین ساختمانی بوده و مرور زمان براساس استانداردهای روز جهان و توجه به کاستی ها و  تجهیزات ساختمانی در ایران، موفق به اخذ نمایندگی انحصاری شده است،ساپورت ها به عنوان یکی از مهمترین بخش های تاسیسات ساختمانی می باشند.

ساپورت تاسیسات چیست؟

برای اطلاع از قیمت ساپورت لوله فاضلاب با ما تماس بگیرید.

  • 09126436849

قیمت عایق الاستومری پشت چسب دار

قیمت ساپورت لوله فاضلاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *