نویسنده : مدیر .
موضوع :
2020/12/03
نویسنده : مدیر .
موضوع : 2020/12/03

ساپورت و بست  لوله فاضلاب|قیمت ساپورت لوله فاضلاب در مطالب قبلی به تعریف ساپورت و بست پرداختیم در این متن محصولات شرکت و خدمات معرفی میشوند. برای داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ اﻳﻤن و ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻴﺮوﻫﺎي داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﭘﻮرت گذاری ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ مناسبی انجام شود. اﺳﺘﻔﺎده از بست و ساپورت لوله مناسب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪﻓﻬﺎي ﻫﻤﭽـﻮن اﻓـﺰاﻳﺶ اﻳﻤﻨـﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺮو و ﻣﻤﺎن روي ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻨﺶ در ﻟﻮﻟﻪ و...

نویسنده : مدیر .
موضوع :
2020/10/05
نویسنده : مدیر .
موضوع : 2020/10/05

عایق لاستومری فروشگاه نمایندگی فروش تولیدی و شرکت عایق الاستومری رولی و لوله ای (تاسیسات ایرانیان گستر)،عایق الاستومری K-flex : قیمت‌ های فروش ویژه ، تصاویر و مشخصات فنی عایق الاستومری K-flex با گارانتی اصلی

نویسنده : مدیر .
موضوع :
2020/03/28
نویسنده : مدیر .
موضوع : 2020/03/28

مرکز فروش عایق الاستومری در تهران برای جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت به داخل ساختمانها از عایق رطوبتی الاستومری استفاده میشود.یکی از دغدغه های مهم  ساختمان ها وجود رطوبت و نم است، که با شروع فصل پاییز و زمستان و افزایش این رطوبت ها باعثث نگرانی میشود .نم و رطوبت در ساختمانها به مرور باعث خسارت های جبران ناپذیری به ساختمان شده ، و عایق رطوبتی تنها راه حل در این موضوع می باشد.  طبقه‌های زیرزمین یا همکف ساختمانها معمولا  در تماس با خاک مرطوب هستند،...

نویسنده : مدیر .
موضوع :
2020/03/26
نویسنده : مدیر .
موضوع : 2020/03/26

در منازل ازعایق الاستومری در دیوارهای بیرونی و سقفها و کف زمین که با هوای بیرونی تعامل دارد مورد استفاده قرار میگیرد. با وجود استفاده از  عایق الاستومری در سقف و دیوارهها دمای داخل منزل تا حد مطلوبی ثابت میشود ،و از ورود رطوبت جلوگیری میکند . عایق الاستومری: از مواد سلول بسته ای (  پروپیلن، اتیلن و داین )تشکیل شده است .این مواد غیر سمی بوده و بخاطر همین مورد عایق مناسب محیط زیست مورد استفاده قرار میگیرد. چرا...

نویسنده : مدیر .
موضوع :
2020/03/08
نویسنده : مدیر .
موضوع : 2020/03/08

ساپورت تاسیساتی:بطور کلی به عنوان نگهدارنده تعریف می شود،در پروژه های صنعتی کاربرد داشته است.با استفاده از ساپورت تاسیسات  نصب و نگهداری تاسیسات براحتی انجام میشود.از دیگر کاربردهای  اصلی این ساپورت ها کمک به افزایش طول عمر و کارآمدی بیشتر تجهیزات تاسیساتی میتوان نام برد. ساپورت تاسیساتی دارای انواع گوناگونی هستند و به نوع کاربری آن در پروژه تقسیم میشوند. معرفی ساپورت ها و بست ها تنوع این ساپورت ها و بست ها به  گونه ای می باشد، که تمام...

تماس پیامک