نویسنده : مدیر .
موضوع :
2020/07/30
نویسنده : مدیر .
موضوع : 2020/07/30

نمایندگی پخش عایق الاستومری عایق الاستومری صوتی از فوم لاستیکی سلول بسته تولید میگردد، که ساختاری  سلولی غیر متخلخل و بستۀ بزرگتر از 85 درصد می باشد.عایق الاستومری بصورت پشت چسبدار نیز عرضه شده است. عایق الاستومری صوتی، پایداری بسیار مناسبی داشته و مقاومت بسیار عالی در برابر انتشار صوت دارا می باشد. به علت برش آسان و سهولت چسبکاری در نصب این نوع از عایق، تایم اجرای نصب عایق، بیش از 35 درصد کاهش می گردد. همچنین به علت استفاده نشدن از موارد...

تماس پیامک